Conducerea oraşului

Primăria Municipiului Salonta

Cím:
Strada Republicii Nr. 1
Telefon:
0040-259-373-243
0040-359-409-730
0040-359-409-731
Fax:
0040-359-409-733
0040-359-409-732
e-mail:
primsal@rdslink.ro
web:
www.salonta.net

Primar::

Török László
Audienţe în prima şi a treia zi de miercuri din fiecare lună, între ora 9.00-12.00

Viceprimar:

Illyés Lajos
Audienţe în a doua şi a patra zi de miercuri din fiecare lună, între ora 9.00-12.00.

Secretar:

Ivanciuc Patricia
Audienţe joi, între ora 9.00-12.00 Compartimente în subordine:
Registratura / Relaţii cu publicul: de luni până vineri între ora 8.00-16.00, camera 19, parter

Administraţia Publică Locală: Bíró Ioana
Serviciul Economic: Kiss Annamária
Biroul Impozite şi taxe locale: Varga Valentina
Biroul Urbanism: Zabolai Ildikó
Protecţie civilă: Rugină Iordăchiţă

Serviciul Local de Evidenţă Informatizată a Persoanei

Dánielisz László
Evidenţa populaţiei: camera 5, parter
Stare civilă: camera 6 parter, de luni până vineri între ora 8.00-16.00